Informacje dla uczestników

Podstawowe informacje

Supercar Mountain Challenge

26-28 maja 2023

rywalizacja sportowa dla supersamochodów

Supercar Mountain Challenge organizowane jest przez stowarzyszenie Królewskie Towarzystwo Automobilowe oraz Muzeum Motoryzacji Jelenia Góra, we współpracy z miastem Jelenia Góra oraz Piechowice.

Zawodnicy poruszają się po drogach otwartych z zachowaniem przepisów ruchu drogowego, z wyłączeniem rywalizacji „Supercar Mountain Challenge”, która odbywa się na zamkniętym odcinku drogi. Na czas trwania zawodów załogi muszą być wyposażone w aktualne dokumenty osobiste i na pojazd oraz przypisane numery startowe (dwie naklejki na bokach pojazdu). Załoga bierze udział w zawodach na własne ryzyko, organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec uczestników za uszczerbek na zdrowiu lub mieniu. Załogi zobowiązane są do stosowania się do poleceń organizatorów, przepisów ruchu drogowego oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W zawodach mogą brać udział klasyczne supersamochody marek Ferrari, Maserati, Lamborghini oraz inne wysokiej klasy samochody sportowe, których produkcja rozpoczęła się do 2010 roku – szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie. Organizator ma prawo wyboru pojazdów i zakwalifikowania również pojazdów nieujętych w podanych kategoriach. Kategorie są podzielone według marek pojazdów, z zastrzeżeniem, że z uwagi na rodzaj, charakter, osiągi pojazdu itp., dane pojazdy mogą zostać przeklasyfikowane do innej kategorii według uznania organizatora. Podobnie Organizator ma prawo postąpić w przypadku niedostatecznej liczby pojazdów w danej kategorii.

Zgłoszenia

Zgłoszenia odbywają się poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego dostępnego pod tym linkiem. Załogom indywidualnym, które zgłoszą się i opłacą udział w zawodach w terminie do 31 stycznia 2023, przysługuje rabat. Maksymalna liczba załóg na liście startowej jest ograniczona do 20 samochodów. Po wysłaniu zgłoszenia każda załoga otrzyma potwierdzenie jego otrzymania i rejestracji. Do wszystkich załóg zakwalifikowanych do zawodów organizator prześle informację potwierdzającą zakwalifikowanie do zawodów wraz z numerem konta do dokonania opłaty za udział. Opłatę należy wnieść w pełnej wysokości. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Stowarzyszenia Królewskie Towarzystwo Automobilowe załoga zostanie wpisana na listę startową. W przypadku wycofania się z zawodów do 30 kwietnia 2023 r. załodze zwrócona zostanie połowa opłaty za udział. W przypadku rezygnacji po tym terminie opłata nie zostanie zwrócona.

Wysyłając zgłoszenie, załoga wyraża zgodę na wszystkie zapisy regulaminu udziału w zawodach.

Holowanie

Pojazdy holownicze będą do dyspozycji przez cały czas trwania konkurencji sportowych. Pojazd holujący zapewnia holowanie tylko do bazy w Hotel***** Pałac Pakoszów.

Podstawowe kontakty:

     

    Nie znaleziono żadnych wyników

    Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.